Katveturva

Mera säkerhet.
Färre olyckor.

Vi hjälper dig att reducera olyckor och öka chaufförens säkerhet. Vi erbjuder marknadens bästa 36 månaders garanti för våra fordons- och chaufförsäkerhetslösningar.

Säkerhet till de omkring dig

Från den klara och tydliga HD-bilden kan chauffören se från fågelperspektiv vad som händer runt omkring fordonet. Radarsystemet varnar ifall något är nära fordonet och chauffören hinner reagera i tid.

Säkerhet till chauffören

Den viktigaste i fordonet är chauffören. När chauffören sover, vakar kamerasystemet omgivningen och ger säkerhet. Om det händer en olycka under arbetstid, kan man med hjälp av inspelningar kontrollera vad i verkligheten hände.

Säkerhet till fordonet

Våra produkter hjälper dig att reducera olyckor och vandalism och inspelningarna kan du använda som bevis.

Du vet alltid vad som händer

Ladda vår mobilapp från Google Play eller App Store så vet du alltid vad som händer.

Med hjälp av vår mobilapp kan du kontrollera var dina fordon kör, vad är situationen på byggplatsen eller lagerhallen. Du kan också kontrollera hur dina arbetare mår och i olycksfall kan du reagera snabbt på det bästa möjliga vis. Inspelningar kan du ladda via appen och du kan använda appen var och när du känner dig som bäst.

Kundrespons

“Turva360 har sparat mig mycket tid eftersom jag via telefonen kan kontrollera vad som händer på arbetsplatsen och bland maskinerna. Det har blivit betydligt lättare att följa med hur arbetet framskrider med hjälp av fjärrtjänsten och appen som är enkel att använda. En bra app, som är enkel att använda och med vilken man enkelt har översikt över maskinen, är en oslagbar hjälp i det här yrket.”

Anskaffningskostnaderna är tack vare leasingavtalet mycket låga med tanke på fördelarna. Jag har rekommenderat alla jag känner som har anordningar och maskiner att skaffa sig Katveturvassystem.

–Kaarlo Jussila, VD, Jussila Group Oy

Galleri