Katveturva

Mera säkerhet.
Färre olyckor.

Vi hjälper dig att reducera olyckor och öka chaufförens säkerhet. Vi erbjuder marknadens bästa 36 månaders garanti för våra fordons- och chaufförsäkerhetslösningar.

Säkerhet till de omkring dig

Från den klara och tydliga HD-bilden kan chauffören se från fågelperspektiv vad som händer runt omkring fordonet. Radarsystemet varnar ifall något är nära fordonet och chauffören hinner reagera i tid.

Säkerhet till chauffören

Den viktigaste i fordonet är chauffören. När chauffören sover, vakar kamerasystemet omgivningen och ger säkerhet. Om det händer en olycka under arbetstid, kan man med hjälp av inspelningar kontrollera vad i verkligheten hände.

Säkerhet till fordonet

Våra produkter hjälper dig att reducera olyckor och vandalism och inspelningarna kan du använda som bevis.

Du vet alltid vad som händer

Ladda vår mobilapp från Google Play eller App Store så vet du alltid vad som händer.

Med hjälp av vår mobilapp kan du kontrollera var dina fordon kör, vad är situationen på byggplatsen eller lagerhallen. Du kan också kontrollera hur dina arbetare mår och i olycksfall kan du reagera snabbt på det bästa möjliga vis. Inspelningar kan du ladda via appen och du kan använda appen var och när du känner dig som bäst.

Galleri