Lösningar

Döda vinkeln kameror

Gaffeltruck

Nedre bommkameran ger en vid utsikt under bommen rakt framåt, då lasten blockerar synligheten.

Unik indragbar kamerakabel möjliggör installeringen av övre bommkameran till ett rörligt plan. Installeringen är möjlig till exempel mellan gaffeltruckens gafflar. Övre bommkameran hjälper kusken med höga lyftningar och vid lastningar.

Backningskameran kombinerat med radarsystemet varnar kusken med ljudsignaler och alarmfärger på bildskärmen ifall ett objekt är för nära. Radarområdet är justerbart och den detekterar objekt till och med på 20 meters avstånd.

360-kamerasystemet ger med hjälp av fyra kameror en klar 360 graders bild runt fordonet från fågelperspektiv. Bilden är klar med FullHD-kvalité. Som extra kan radarsystemet kombineras med kamerasystemet. Radarsystemet varnar kusken med ljudsignaler och alarmfärger på bildskärmen ifall ett objekt är för nära. Radarområdet är justerbart och den detekterar objekt till och med på 20 meters avstånd.

Till hytten installeras bara en bildskärm. Alla kameran kopplas till denna HD-skärm och bilden som syns på skärmen kan automatiseras till exempel så, att då man kör framåt visar skärmen bild av kameran som filmar framåt och när man backar visar den bild från backningskameran. Man kan också installera en knapp vilket möjliggör att kusken kan själv byta kamerabilden som syns på bildskärmen. Bildskärmen kan beställas i 5”-15” storlek. Ifall fordonet redan har kameror, kan de också kopplas till nya skärmen.

Skåpbil och lastbil

Bildskärmen installeras på det stället som passar kusken bäst. Man kan koppla alla nya och gamla kameror till skärmen. Skärmen kan beställas i storlek 5”, 7” och 9”. Man kan också utnyttja bilens egen bildskärm för kamerorna i nästan alla skåp- och lastbilar.

360-kamerasystemet ger med hjälp av fyra kameror en klar 360 graders bild runt fordonet från fågelperspektiv. Bilden är klar med FullHD-kvalité. Som extra kan radarsystemet kombineras med kamerasystemet. Radarsystemet varnar kusken med ljudsignaler och alarmfärger på bildskärmen ifall ett objekt är för nära. Radarområdet är justerbart och den detekterar objekt till och med på 20 meters avstånd.

Till högra och/eller vänstra sidospegeln kan man integrera en mycket liten HD-kamera som ger en 160 graders synlighet till sidorna.

Backningskameran tillsammans med radarsystemet hjälper kusken i sitt vardagliga jobb. Radarsystemet varnar kusken med ljudsignaler och alarmfärger på bildskärmen ifall ett objekt är för nära. Radarområdet är justerbart och den detekterar objekt till och med på 20 meters avstånd.

Tankbil

Bildskärmen installeras på det stället som passar kusken bäst. Man kan koppla alla nya och gamla kameror till skärmen. Skärmen kan beställas i storlek 5”, 7” och 9”. Man kan också utnyttja bilens egen bildskärm för kamerorna i nästan alla skåp- och lastbilar.

Till högra och/eller vänstra sidospegeln kan man integrera en mycket liten HD-kamera som ger en 160 graders synlighet till sidorna.

Bildskärmen installeras på det stället som passar kusken bäst. Man kan koppla alla nya och gamla kameror till skärmen. Skärmen kan beställas i storlek 5”, 7” och 9”. Man kan också utnyttja bilens egen bildskärm för kamerorna i nästan alla skåp- och lastbilar.

Buss

360-kamerasystemet ger med hjälp av fyra kameror en klar 360 graders bild runt fordonet från fågelperspektiv. Bilden är klar med FullHD-kvalité. Som extra kan radarsystemet kombineras med kamerasystemet. Radarsystemet varnar kusken med ljudsignaler och alarmfärger på bildskärmen ifall ett objekt är för nära. Radarområdet är justerbart och den detekterar objekt till och med på 20 meters avstånd. Systemet hjälper kusken att se bättre runt omkring fordonet och kusken kan se alla blinda fläckar.

Till högra och/eller vänstra sidospegeln kan man integrera en mycket liten HD-kamera som ger en 160 graders synlighet till sidorna som hjälper kusken vid körning.

HD-kameran kan installeras in i bussen för att kunna vaka över vad som händer i passagerarutrymmet.

Bildskärmen installeras på det stället som passar kusken bäst. Man kan koppla alla nya och gamla kameror till skärmen. Skärmen kan beställas i storlek 5”, 7”, 9” och 15”.

Teleskoplastare

Backningskameran tillsammans med radarsystemet hjälper kusken i sitt vardagliga jobb. Radarsystemet varnar kusken med ljudsignaler och alarmfärger på bildskärmen ifall ett objekt är för nära. Radarområdet är justerbart och den detekterar objekt till och med på 20 meters avstånd.

I framdelen, mellan hjulen, kan man installera en kamera med radar. Radarsystemet varnar kusken med ljudsignaler och alarmfärger på bildskärmen ifall ett objekt är för nära. Radarområdet är justerbart och den detekterar objekt till och med på 20 meters avstånd.

360-kamerasystemet ger med hjälp av fyra kameror en klar 360 graders bild runt fordonet från fågelperspektiv. Bilden är klar med FullHD-kvalité. Som extra kan radarsystemet kombineras med kamerasystemet. Radarsystemet varnar kusken med ljudsignaler och alarmfärger på bildskärmen ifall ett objekt är för nära. Radarområdet är justerbart och den detekterar objekt till och med på 20 meters avstånd. Systemet hjälper kusken att se bättre runt omkring fordonet och kusken kan se alla blinda fläckar.

I ändan av bommen kan man installera en kamera som hjälper till med lastningen samt ger en bättre syn till kusken av området framför teleskoplastaren. Man kan utnyttja bilden av kameran ifall det händer en olycka med containern som teleskoplastaren flyttar på.

Till hytten installeras bara en bildskärm. Alla kameran kopplas till denna HD-skärm och bilden som syns på skärmen kan automatiseras till exempel så, att då man kör framåt visar skärmen bild av kameran som filmar framåt och när man backar visar den bild från backningskameran. Man kan också installera en knapp vilket möjliggör att kusken kan själv byta kamerabilden som syns på bildskärmen. Bildskärmen kan beställas i 5”-15” storlek. Ifall fordonet redan har kameror, kan de också kopplas till nya skärmen.

Grävmaskin

360-kamerasystemet ger med hjälp av fyra kameror en klar 360 graders bild runt fordonet från fågelperspektiv. Bilden är klar med FullHD-kvalité. Som extra kan radarsystemet kombineras med kamerasystemet. Radarsystemet varnar kusken med ljudsignaler och alarmfärger på bildskärmen ifall ett objekt är för nära. Radarområdet är justerbart och den detekterar objekt till och med på 20 meters avstånd. Systemet hjälper kusken att se bättre runt omkring fordonet och kusken kan se alla blinda fläckar.

I ändan av bommen kan man installera en kamera som hjälper kusken att se, då han använder grävmaskinen, bättre runt omkring sig. Detta ökar säkerheten för alla som vistas nära maskinen.

Till hytten installeras bara en bildskärm. Alla kameran kopplas till denna HD-skärm och bilden som syns på skärmen kan automatiseras till exempel så, att då man kör framåt visar skärmen bild av kameran som filmar framåt och när man backar visar den bild från backningskameran. Man kan också installera en knapp vilket möjliggör att kusken kan själv byta kamerabilden som syns på bildskärmen. Bildskärmen kan beställas i 5”-15” storlek. Ifall fordonet redan har kameror, kan de också kopplas till nya skärmen.

360-kamera- och radarsystem

360-kamerasystem ger chauffören ett fågelperspektiv runt fordonet. Döda vinkeln fås bort väldigt bra med detta system. Den klara och tydliga FullHD – bilden ökar säkerheten, jobbtrivseln och förminskar materialskador.

360-radarsystem

360-radarsystenet går att kombineras till 360-kamerasystemet. Radarsystemet varnar om det finns något som man måste akta sig för i närheten av fordonet. Radarsystemet kan detektera objekt upp till 20 meter från fordonet.

Backningskamera med radarsystem

Radarsystemet kan detektera objekt upp till 20 meter bakåt och är kopplad till bildskärmen som finns i hytten.

Backkamera och döda vinkeln kameran till fordon

Lastbilens små HD-kameran ger chauffören en bra bild till lastbilens sidor och är till stor hjälp då en stor lastbil skall svänga. Kameran kan installeras också till redan den nuvarande bildskärmen som lastbilen redan har från början.

Backkameror finns till flera olika fordonstyper och kollas alltid från fall till fall vilket passar bäst.

Backkamera och döda vinkeln kameran till arbetsmaskiner

För gaffeltruck och cantilever kan man också beställa kameror som hjälpen kusken att se bättre framför sig. Våra system är utvecklade för att passa alla situationer och ställen, och går att använda väldigt mångsidigt. Kameran är möjligt att få i HD-kvalité med en klar och exakt bildskärm.

Ingen investering – systemet betalar sig snabbt tillbaka

Med den förmånliga 36 månaders leasing-kontrakten får du genast i användning Katveturvas kamerasystem. Efter 36 månader kan du köpa ut systemet för dig själv. Besparingar som våra kunder har gjort tack vare våra kamerasystem har varit ofta högre än kostnaderna av kamerasystemet. I genomsnitt har våra kunder sparat i kostnaderna lika mycket som kamerasystemet har kostat i tre månader. Redan en undvikt olycka betalar kamerasystemet för 5–7 år framåt.