Lösningar

Fordons säkerhetslösningar som en service

Bygg upp ditt eget paket för att öka säkerheten. Du kan fylla på ditt paket också senare med olika alternativ.

Döda vinkeln kameror →

Vi erbjuder kameran i HD-kvalité med 36 mån garanti som passar ypperligt för tunga fordon, hamn, lager och byggarbetsplatser.

Övervakningskameror →

24/7 - inspelande säkerhetskameror ökar chaufförens säkerhet samt hjälper till att lösa olycksfall. De förhindrar misshandel och vandalism av fordonet och ökar också säkerheten för chauffören ifall han övernattar i sitt fordon. Kamerorna ger också en möjlighet att arbeta mera effektivt och flexibelt.

Fordons- och arbetsmaskinsimportörer →

För importörer erbjuder vi HD- kvalités kameror av den senaste tekniken. Våra produkter ha alltid 36 månaders garanti och Katveturva sköter alltid alla möjliga reklamationer.

Installering och underhåll →

Vi installerar och sköter repareringar dit vart dina fordon befinner sig. Vi gör vårt arbete flexibelt enligt dina tidtabeller. Vi arbetar också på kvällar och veckoslut.

Turva360- molnservice →

Turva360 är ett mångsidigt kameraövervakningsprogram. Du kan via programmet se video från dina kameror i realtid och om du behöver kan du ladda videobitar från inspelningarna. Vi erbjuder också en lätt mobilapp varifrån du lätt kan följa vad det händer runt dina fordon via din mobilapparat när och var som helst.

Leasing →

Våra system betalar sig snabbt tillbaka. Du kan göra ett leasingkontrakt med 36 månader där du betalar varje månad en liten del av den totala kostnaden. Efter 36 månader kan du lösa in systemet för dig själv med en månads leasingkostnad.