Om Katveturva

Olyckor orsakade av tung trafik och vägmaskiner, där den andra parten har varit en fotgängare eller lätt trafik, har varit en viktig bidragsgivare till grundandet av Katveturva.

Olycksfall som orsakats av blinda fläckar och dålig synlighet från kuskens hytt har haft en stor påverkan på grundandet av Katveturva. Olyckor orsakade av tung trafik eller arbetsmaskiner, där den andra parten har varit fotgängare eller cyklist, har ökats under 2010-talet och vi vill vara med om att göra vägarna och arbetsplatser säkrare för alla.

Från början har grundförutsättningen för vår verksamhet varit att erbjuda våra kunder de bästa kamerasystemen som finns på marknaden med ett servicekoncept. Vi erbjuder inte bara kameror av den bästa kvalitén, utan också installation- och underhållningstjänster.

Under åren har vi märkt att företagen är mer och mer villiga att satsa på säkerheten av sina arbetare. Vi gläder över att man har småningom börjat förstå i företagsvärlden att arbetarna är de viktigaste delarna av företaget och att man har börjat satsa mera på säkerheten och trivseln på arbetsplatsen.

Dessutom, med satsandet på säkerheten kommer man upp oftast till stora kostnadsbesparingar.

Vi har inom fyra år vuxit till en av de ledande företagen inom den nordiska marknaden. Idag har vi verksamhet i Finland och Danmark och vi har över 900 företag som kunder i Finland, Danmark, Sverige och Norge.

Vår resa har bara börjat, och arbetet för en säkrare värld för alla fortsätter. Ett fordon i taget.