Lösningar

Turva360- molnservice

Livestream från dina kameror till din mobil!

Du kan följa med live vad dina fordonskameror spelar in. Inspelningar kan du också se på upp till 800 timmar bakåt. Du kan också ladda vad du vill från dessa inspelningar för att kunna se på dem senare. Via mobilversionen kan du också används GPS-funktionen och följa med var ditt fordon åker.

Ladda mobilappen från GooglePlay eller AppStore!

Turva360.fi – webversionen
Turva360- servicen kan du använda också via www.turva360.fi

Priset på Turva360 är 99sek/mån/fordon

 

Användarhjälp och skolning

 

Månadsavgiften innehåller en oändlig mängd av användarnamn till molnservicen, tillgång till mobilappen och web- ID för alla användare i företaget. Användarhjälp och skolning inkluderas i priset.

FAQ

För att använda molnservicen behöver du installera Katveturvas kamerasystem till ett av dina fordon och ett SIM-kort. När kamerasystemet är installerat och SIM-kortet aktiverats får du automatiskt ett e-mail var du får användarnamn och användarguide för servicen.

Jo. Laget om kameraövervakning berättar ej när och i vilka tillfällen det är tillåtet eller ej. För kameraövervakning måste det alltid finnas ett motiv. I arbetsmaskiner och transportfordon är ökandet av arbetarsäkerheten ett tillräckligt motiv. Andra motiv kan vara förhindrandet av vandalism och stöld.

Kameraövervakning är bra för både arbetstagaren och arbetsgivaren. Ifall det händer en olycka, kan man med hjälp av inspelningar kontrollera vad som hänt och inspelningarna kan nödvändigtvis användas också vid domstolen. Övervakning ökar också säkerheten för andra som vistas nära fordonet. Ifall det händer att chauffören får till exempel hjärtattack kan man snabbt reagera via kameraövervakningen och ringa hjälp på plats.

Jo, det är möjligt.

Av kameraövervakningen görs en registerbeskrivning. Katveturva skickar detta dokument till kunden. I Fordonet skall alltid vara på ett synligt ställe dekal som Katveturva skickar till kunden. Dekalen berättar att fordonet har kameraövervakning.